.RU

«Әуезов және әлем әдебиеті»

Дата15.05.2017өлшемі112.13 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты


ПОӘК

ПОӘК 042-18-28.1.23/02-2013


ПОӘК

«Әуезов және әлем әдебиеті» пәнінің студентке арналған жұмыс бағдарламасы

______2013 жылғы

№ 1басылым5 В 050117- Қазақ тілі мен әдебиеті

5 В 020500 – Филология

В 012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына арналған

«Әуезов және әлем әдебиеті»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2014

Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Ақтанова А.С. – қазақ әдебиеті кафедрасының п.ғ.к.

_____________ «___» ___________20___ жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ әдебиеті кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Ақтанова А.С

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Сабырбаева Р.Қ

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 1 БАСЫЛЫМЫ
Мазмұны
1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:


Ақтанова А.С. – қазақ әдебиеті кафедрасының доценті, ф.ғ.к.
Кафедра: Қазақ әдебиеті

Ақпараттық қатынас: телефон: 8-775-502-49-93

Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 222 дәрісхана

Кредит саны: 2

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны:

Бұл пән бойынша мынандай маңызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: әдебиет туралы ғылым және оның салалары; әдебиеттану ғылымының қосалқы салалары; әдебиеттің халықтығы, ұлттығы мен жалпыадамзаттық сипаттары; көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы, сюжеті мен композициясы; көркем бейне оның жасалу жолдары; көркем туынды тілі, өлең құрылысы. әдеби процесс, әдебиеттің тектері мен түрлері, көркемдік әдіс, ағым, бағыттар.

1.4 Пәнді оқытудың мақсаты:

Курсты өту барысында әдебиет теориясы ауқымындағы поэтика, стиль, жанр тәрізді негізгі мәселелермен шектелмей, әдебиеттанудың өэге салалары: әдебиет тарихын зерттеу аялары мен жолдары, историография, библиография пәндерінің мән, сыры, текстология мен әдебиет сынының теориялық, практикалық ерекшеліктерін ашып беру.

1.5 Пәнді оқытудың міндеттері:

«Әуезов және әлем әдебиеті» бұрын өтілетін «Әдебиеттануға кіріспе» пәнінде қысқаша баяндалып кететін ұғымдар мен категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдебиет туралы теориялық ой-пікірлердің қалыптасу кезеңдерін қазіргі дәуірге дейінгі аралықта мейлінше толымды жүйелеп саралау қажет. Көркем шығармаға талдау жасаудың ғылыми принциптерін игеру, әдебиет пен фольклорды зерттеп үйренуге қажетті біліммен қаруландыру; әдеби шығарманың мазмұны мен пішінінің арақатынасының сырын ұғыну; әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен танысып, игеру; әдеби даму процесі, оның заңдылықтары, көркемдік тәжірибе дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білу; көркемдік, оның өзіндік болмысын, көркемдік өлшемдерін біліп, танитын талғам қалыптастыру; әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралай алып, түрлі қырынан талдай білуге жаттықтыру.

1.6 Курс аяқталған соң студент: • Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет тарихы мен көркем туындыны зерттеуге қажетті біліммен қаруланады.

 • әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды, категорияларды теориялық тұрғыда терең игереді.

 • өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады.

 • әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді.

 • қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады.

 • теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.

 • зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.

 • кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.

1.7 Курстың пререквизиттері

1.7.1 Әдебиеттануға кіріспе

1.7.2 Әлем әдебиетінің тарихы

1.7.3 Қазақ әдебиетінің тарихы

1.8 Курстың постреквизиті:

1.8.1 Қазақ әдебиеті сынының тарихы

1.8.2 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Семинар тақырыптары

Семинар № 1

1. М.Әуезовтің алғашқы әңгімелері.

2. «Қорғансыздың күні» әңгімесіне көркемдік талдау

3. «Жетім, «Барымта», «Оқыған азамат», «Үйлену» әңгімелеріндегі кейіпер мен автор.

Семинар № 2 1. М. Әуезовтің алғашқы мақалаларындағы қазақ халқының қоғамдық-әлеуметтік өсу жолы.

 2. «Қазақтың өзнеше мінездері», «Адамдық негізі-әйел» мақалаларындағы адам болмысы

 3. «Ғылым», «Ғылым тілі», «Қайсысын қолданамыз» мақалаларын талдау.

Семинар № 3

 1. М. Әуезов - қазақ драматургиясының негізін қалаушы.

 2. «Еңлік-Кебек» пьесасындағы тарихилық.

 3. «Хан Кене» пьесасындағы тарихилық пен тартыс.

Семинар № 4

 1. М. Әуезовтің қазақ әдебиетінің тарихы туралы ой-пікірлері

 2. «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі», «Әдебиет ескілігін жинаушыларға», «...Мағжанды сүйемін»т.б. мақалаларындағы қазақ әдебиеті тарихы мәселелері.

Семинар № 5

 1. М. Әуезов және фольклортану мәселелері

 2. «Айтыс», «Қозы-көрпеш-Баян сұлу», «Ертегі», «Зар заман ақындары»т.б. мақалаларын талдау

Семинар № 6

1.М. Әуезовтің «Қилы заман» повесінің тарихи және көркемдік негіздері

2. «Қараш-қараш оқиғасы» повесіндегі адам тағдыры мәселесі

Семинар № 7

1.М. Әуезовтің «Абай» және «Абай жолы романдарымен қалай жаздым» мақаласын талдау

2. «Абай жолы» романы – классикалық әдебиет үлгісі

Семинар № 8


 1. «Абай жолы » романындағы тарихилық пен көркемдік

 2. «Абай жолы » романындағы Абай мен Құнанбай бейнелерін сомдаудағы ерекшелік

 3. «Абай жолы » романындағы қазақ қыздарының бейнесі

Семинар № 9

1.«Абай жолы» романындағы романындағы кейіпкер психологиясы

2. «Абай жолы» романының поэтикасы

Семинар № 10

1.М. Әуезовтің «Абай Құнанбайұлы» зерреуінің абайтанудағы орны

2. Қазіргі абайтану және М. Әуезов мұрасы

Семинар № 11

1. М. Әуезов қазақ театрының негізін қалаушылардың бірі

2. Тетр тарихы, театр өнері туралы мақалаларын талдау

Семинар № 12

1.М. Әуезовтің «Өскен өркен» романының көркемдік ерекшелігі

2. «Өскен өркен » романының кейіпкерлер жүйесі

Семинар № 13

1.М. Әуезовтің қазақ қоғамдық ой - пікірінің , мәдениетінің қалыптасуына қосқан үлесі

2. М. Әуезовтің сөздері мен баяндамалары

Семинар № 14 1. М. Әуезовтің хаттарының тарихы

 2. М. Әуезовтің жеке өмірбаянына қатысты хаттары

Семинар № 15

 1. М. Әуезов өмірі мен шығармашылағының зерттелу тарихы

 2. Қазіргі әуезовтану ғылымының бағыт-бағдары, соңғы зерттеулер  1. Студенттердің өз бетімен оқытушының басшылығымен орындайтын жұмысы шеңберіндегі тапсырмалар жоспары.

Тақырыптары

Жұмыс түрі

Тапсыру мерзімі

баға


1

«Көксерек», «Кінәшіл бойжеткен» әңгімелері


Оқып, талдау

ІІ апта

1

2

«Қаралы сұлу» әңгімесіндегі психологизм

Оқып, талдау

ІІІ апта

1

3

М. Әуезов очерктері

Оқып, талдау

ІҮ апта

1

4

«Қара қыпшақ Қобыланды» пьесасын талдау

Оқып, талдау

Ү апта

1

5

«Пушкин мен Абай», «Абай құнанбаев творчествосын зерттеудің маңызды мәселесі» мақалалары

Конспект

ҮІ апта

1

6

«Тіл және әдебиет мәселесі», «Тағы да көркем әдебиет тілі туралы» мақалалары

Конспект

ҮІІ апта

1

7

«Театр, музыка кадры», «Жақсы пьеса – сапалы әдебиет белгісі» мақалалары

Конспект

ҮІІІапта

1

8

«Қазақ халқының эпосы мен фольклоры» мақаласы

Конспект

ІХапта

1

9

«Қазақ әдебиетінің тарихын жасау мәселелері» мақаласы

Конспект

Хапта

1

10

«Абай» трагедиясы

Оқып, талдау

ХІапта

1

11

«Түнгі сарын»

Оқып, талдау

ХІІапта

1

12

«Жамбылдың айтыстағы өнері»

Конспект

ХІІІапта

1

13

«Манас туралы»

Конспект

ХІҮ апта

1

14

М. Әуезов хаттары

Оқуға

ХҮ апта

1

15

М. Әуезовтің сөздері

Оқуға

ХҮ апта

1

СӨЖ тапсырмалары


Сабақ тақырыптары Жұмыс түрі өткізу мерзімі баға

1

«Абай жолы» романының 1,2 тарауын оқу

Ауызша тапсыруІІ апта

1


2

«Абай жолы» романының 3,4 тарауын оқу

Ауызша тапсыру


ІІ апта

1

3

«Абай жолы» романының 5,6 тарауын оқу

Ауызша тапсыру


ІІІ апта

1

4

«Абай жолы» романының 7,8, тарауын оқу

Ауызша тапсыруІІІ апта

1

5

«Абай жолы» романының 9, 10 тарауын оқу

Мысал теру

ІҮ апта

1


6

«Абай жолы» романының 11, 12 тарауын оқу

Мысал теру

ІҮ апта

1

7

«Абай жолы» романының 13,14 тарауын оқу

Конспект

Ү апта

1

8

«Абай жолы» романының 1-кітабын талдау

Пікір алмасу

Ү апта

1

9

«Абай жолы» романының 2-кітабының 1,2 тарауы


Мысал теру

ҮІІ апта

1


10

«Абай жолы» романының 2-кітабының 2,3 тарауы


Ауызша тапсыру


ҮІІІ апта

1


11

«Абай жолы» романының 2-кітабының 4,5 тарауы


Мысал теру

Х

1


12

«Абай жолы» романының 2-кітабының 6 тарауы


Ауызша тапсыруХІ апта

1


13

«Абай жолы» романының 2-кітабын талдау

Пікір алмасуХІІ апта

1


14

Л.М.Әуезованың «М.О. Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары»

1,2, тарау

Конспект, талдауХІІІ апта

1


15

Л.М.Әуезованың «М.О. Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары»

3, 4тарау

Конспект, талдауХІV апта

1Достарыңызбен бөлісу:

vichislitel-universalnij-rukovodstvo-chast-2.html
vichislitelnaya-informatika-otkritie-nauki-izobretanie-proektirovanie-razrabotka-i-soprovozhdenie-tom-intellektualnie.html
vichislitelnaya-tehnika-bbk-3297-byulleten-novih-postuplenij-za-iyun-2005-goda.html
vichislitelnaya-tehnika.html
vichislitelnie-metodi-linejnoj-algebri.html
vichitaya-iz-krizisa-vnimanie-vnimanie-vnimanie.html
 • studies.bystrickaya.ru/avtonomnij-elektrohimicheskij-kompleks-razrabotki.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-administracii-astrahanskoj-oblasti-reshenie-kvorum-est.html
 • university.bystrickaya.ru/fakultativnost-grammaticheskih-kategorij-chislitelnih-na-materiale-russkogo-i-tatarskogo-yazikov.html
 • holiday.bystrickaya.ru/mezhotraslevie-pravila-po-ohrane-truda-pri-ekspluatacii-vodoprovodno-kanalizacionnogo-hozyajstva.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kontroliruyushie-elementi-po-istorii-poyasnitelnaya-zapiska-status-dokumenta-rabochaya-programma-sostavlena-na-osnove.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekologicheskij-monitoring-familiya-imya-otchestvo.html
 • thescience.bystrickaya.ru/iii-chislitelnoe-das-numerale-morfologiya-die-morphologie.html
 • lecture.bystrickaya.ru/a-b-bushev-voennij-universitet-pvo.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-altajskogo-kraya-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-v-rossijskuyu-federaciyu-sootechestvennikov-prozhivayushih-za-rubezhom-na-2009-2012-godi.html
 • books.bystrickaya.ru/efimova-nv-soiskatel-kaf-menedzhmenta-i-marketinga-auchno-prakticheskoj-konferencii.html
 • holiday.bystrickaya.ru/neizvestnie-stranici-iz-istorii-sozdaniya-i-obsuzhdeniya-slovarya-russkogo-yazika-s-i-ozhegova.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-6-sertifikacionnoe-obespechenie-upravleniya-kachestvom-rabochaya-programma-po-discipline-upravlenie-kachestvom.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rekreacionnie-resursi-reshenie-problem-ustojchivogo-razvitiya-perenasishennoj-promishlennostyu-i-visokourbanizirovannoj.html
 • books.bystrickaya.ru/chto-zhe-nam-delat-vilgelm-bush.html
 • thescience.bystrickaya.ru/instrukciya-po-vzaimodejstviyu-i-tehnologiya-raboti-stranica-5.html
 • student.bystrickaya.ru/14disciplina-pedagogika-i-psihologiya-federalnij-internet-ekzamen-v-sfere-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • reading.bystrickaya.ru/lavrova-darya-byulleten-novih-postuplenij-za-aprel-maj-2012-g.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/socialno-reabilitacionnij-centr-dlya-nesovershennoletnih.html
 • college.bystrickaya.ru/22061898-tam-zhe-nemnogo-pozzhe-vladimir-chekmarev-sergej-ajno-olga-tonina-aleksandr-afanasev.html
 • school.bystrickaya.ru/audit-strahovih-organizacij-i-osobennosti-ego-provedeniya-chast-5.html
 • college.bystrickaya.ru/24-informacionnie-resursi-s-on-lajnovim-dostupom-hosti-sistemi-i-tehnologii-kollektivnogo-dostupa-k-informacionnim-resursam.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zasedanie-rabochej-gruppi-visokogo-urovnya-rgvu-vozglavil-ministr-informacionnogo-razvitiya-respubliki-moldova.html
 • composition.bystrickaya.ru/peredacha-v-seti-modbus.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-15-saat-praktikali-saba-15-saat-obszh-30-saat-barli-saat-sani-90-saat.html
 • letter.bystrickaya.ru/oblastnaya-celevaya-programma-razvitie-agropromishlennogo-kompleksa-kirovskoj-oblasti-na-period-do-2015-goda-pasport.html
 • control.bystrickaya.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-sportivno-tehnicheskoj-napravlennosti-ot-idei-do-modeli-vozrast-detej.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-odobrena-kafedroj-istorii-drevnego-mira-srednih-vekov-i-metodologii-istorii.html
 • essay.bystrickaya.ru/dolzhnostnaya-instrukciya15.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obshegosudarstvennij-kontrol-finansovij-uchebno-metodicheskij-kompleks-podgotovlen-chernishovoj-v-yu-starshim-prepodavatelem.html
 • occupation.bystrickaya.ru/o-dobrovolnoj-pozharnoj-ohrane.html
 • turn.bystrickaya.ru/podgotovka-i-planirovanie-auditorskoj-proverki-osnovnih-sredstv-33-1-predvaritelnaya-podgotovka-33.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tema-7-semya-kak-obekt-socialnoj-raboti-utverzhdeno-redakcionno-izdatelskim-sovetom.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/242-proekt-gos-magistratura-gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-uchebnaya-programma-dlya-studentov-zaochnoj-formi-obucheniya-specialnostej-menedzhment-organizacii-imirovaya-ekonomika-izdatelstvo.html
 • letter.bystrickaya.ru/novosti-pensionnoj-otrasli-stran-sng-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-4-aprelya-2012-goda.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.